Hình học của các phân tử Diatomic

Hình học của các phân tử Diatomic

Nhiều phân tử là diatomic, có nghĩa là chúng bao gồm hai yếu tố. Các phân tử diatomic đều có hình dạng hoặc hình dạng giống nhau. Dưới đây là một cái nhìn về hình học này là gì và tại sao tất cả các phân tử diatomic đều giống nhau về vấn đề này.

Tất cả các phân tử diatomic là tuyến tính. Không quan trọng chúng là các nguyên tố diatomic hay phân tử lưỡng tính hạt nhân.

Các phân tử diatomic phải giả định hình học tuyến tính bởi vì cách duy nhất để kết nối hai điểm là với một đường thẳng. Hạt nhân của các nguyên tử bị đẩy lùi nhau, vì vậy chúng có xu hướng đẩy nhau ra xa, ngay cả khi các electron đang được chia sẻ. Có rung động đặc trưng trong liên kết kết quả, có thể được quan sát bằng cách sử dụng các kỹ thuật phòng thí nghiệm, chẳng hạn như quang phổ.