Định nghĩa không đồng nhất (Khoa học)

Định nghĩa không đồng nhất (Khoa học)

Từ không đồng nhất là một tính từ có nghĩa là bao gồm các thành phần khác nhau hoặc các thành phần khác nhau.

Trong hóa học, từ này thường được áp dụng cho một hỗn hợp không đồng nhất. Đây là một trong đó có một thành phần không đồng nhất. Một hỗn hợp cát và nước không đồng nhất. Bê tông không đồng nhất. Ngược lại, một hỗn hợp đồng nhất có thành phần đồng nhất. Một ví dụ là hỗn hợp đường hòa tan trong nước. Việc một hỗn hợp không đồng nhất hay đồng nhất phần lớn phụ thuộc vào quy mô hoặc cỡ mẫu. Ví dụ, nếu bạn nhìn vào một thùng chứa cát, nó có thể có các hạt phân bố đều (đồng nhất). Nếu bạn xem cát dưới kính hiển vi, bạn có thể tìm thấy các khối phân bố không đều của các vật liệu khác nhau (không đồng nhất).

Trong khoa học vật liệu, mẫu vật có thể bao gồm hoàn toàn cùng một kim loại, nguyên tố hoặc hợp kim, nhưng hiển thị các pha không đồng nhất hoặc cấu trúc tinh thể. Ví dụ, một mảnh sắt, trong khi đồng nhất về thành phần, có thể có các vùng martensite và các vùng khác của ferrite. Một mẫu phốt pho nguyên tố có thể chứa cả phốt pho trắng và đỏ.

Theo nghĩa rộng hơn, bất kỳ nhóm đối tượng không giống nhau nào cũng có thể được mô tả là không đồng nhất. Một nhóm người có thể không đồng nhất về tuổi tác, cân nặng, chiều cao, v.v.