Định nghĩa Phenolphtalein

Định nghĩa Phenolphtalein

Định nghĩa Phenolphtalein: Phenolphthalein là một hợp chất hữu cơ thường được sử dụng làm chất chỉ thị pH.
Phenolphthalein chuyển sang màu hồng ở pH lớn hơn 8,3 và không màu trong dung dịch axit.
Công thức hóa học của phenolphtalein là C20H14Ôi4.

Tạo chỉ thị Phenolphtalein


Xem video: Cách pha chế dung dịch chỉ thị Phenolphtalein 0,05%. KID Chemistry