Công nghiệp hóa là gì?

Công nghiệp hóa là gì?

Công nghiệp hóa là một giai đoạn lịch sử và kinh nghiệm. Công nghiệp hóa là sự thay đổi tổng thể trong hoàn cảnh đi kèm với dân số và nguồn lực của xã hội từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất sản xuất và các dịch vụ liên quan.

Các điều khoản liên quan đến Công nghiệp hóa:

Tài nguyên về công nghiệp hóa:

  • Hai phản hồi cho "Chúng tôi sẽ không bao giờ hết dầu"
  • Chính sách nông trại sớm ở Hoa Kỳ
  • Tăng trưởng kinh tế Mỹ: Phong trào Nam và Tây

Viết một bài thi học kỳ? Dưới đây là một vài điểm khởi đầu cho nghiên cứu về Công nghiệp hóa:

Sách về Công nghiệp hóa:

  • Hành trình đường sắt: Công nghiệp hóa và nhận thức về thời gian và không gian
  • Nền kinh tế chính trị của công nghiệp hóa Mỹ, 1877-1900
  • Sức khỏe và phúc lợi trong quá trình công nghiệp hóa

Tạp chí Bài viết về Công nghiệp hóa: